XIAN
Xian Property Investment
CHONGQING
Chongqing Property Investment
BEIJING
WUHAN
Wuhan Property Investment
ZHONGSHAN
Zhongshan Property Investment

 HANGZHOU
Hangzhou Property Investment
 
NINGBO
Ningbo Property Investment
 WUXI
Wuxi Property Investment
 XUZHOU
Xuzhou Property Investment
 DALIAN
Dalian Property Investment
PROJECTS